Сайн уу Зочин! Та яг одоо Үнэгүй бүртгүүлэх боломжтой.
Нүүр  »  Бараа » Барилга » Цахилгаан техникийн бүтээгдэхүүн
Хайлт 
Үнэ
Оруулаагүй(57)
1 сая төгрөг дотор(33)
1 - 2 сая төгрөг(1)
2 - 5 сая төгрөг(1)
5 саяаас дээш(3)
 
Төлөв
Оруулаагүй(8)
Шинэ(88)
 
Үйлдвэрлэсэн он
2013(48)
2015(3)
2020(2)
2018(2)
2012(2)
2021(1)
 

Статистик 
Та манай 0 -р зочин
Нийт гишүүд: 2,071
Нийт бараа: 4,828
Холбогдсон:
how to add like button at homepage eine neue sache
Тэс Бармат ххк нь барилгын цахилгааны бүх төрлийн зураг төсөв хийнэ.
Ил, далд суурилагдах боломжтой Зэврэлтээс бүрэн хамгаалагдсан Өндөр чанарын гадна бүрхүүлтэй /RAL/ Тоолуурт зориулагдсан хамгаалалтын хавтантай Тоолуур харагдах цонхтой Арын хавтан авагддаг Нууц цоожтой Эрчим хүчний аюулгүй байдлын тэмдэг болон тоноглолд ...
Ил, далд суурилагдах боломжтой Бага оврын хийцтэй Өндөр чанарын гадна бүрхүүлтэй /RAL/ Aрын хавтан авагддаг Чанарын гэрчилгээтэй Ашиглалтын урт хугацаатай •Нууц цоожтой
ИЭК нэрийн хүчдэл тогтворжуулагч СНИ1 (нэг фазын) СНИ3 (гурван фазын) нь ахуйн зориулалтаар нэг болон гурван фазын хэлхээг 220В,380В 50Гц-д тогтвортой хэвийн ажиллуулах зориулалттай төхөөрөмж юм. Хүчдэл тогтворжуулагч СНИ1, СНИ3-г орон сууцны конторууд, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хувийн орон су...
Фаз тусгаарлах хуван тусгаарлагч Тухайн амперийн ачаалал даах зэс төгсгөвч Угсралтын хавтанд тогтоох боолт зэрэг нь үнэгүй дагалддаг.
Цахилгаан удирдлага ашигласнаар автомат таслуурын байран дээрээс болон зайнаас удирдан залгах салгах үйлдлийг гүйцэтгэх боломж олгож өгдөг. Цахилгаан удирдлага нь 230В ажилладаг цахилгаан хөдөлгүүрээс гадна гараар залгах механизмаас бүрдсэн байдаг нь дурын зайнаас автомат таслуурыг удирдах боломж...
Автомат таслуур ВА-88 аар тоноглосон самбарын хаалганы хавтсан дээр байрлуулж автомат таслуурыг самбарын гаднаас залгах, салгах үйлдлийг гүйцэтгэх боломж олгоно. Автомат таслуур залгаатай тохиолдолд самбарын хаалгыг онгойлгох оролдлогод саад учруулдаг ба зөвхөн автомат таслуурыг салгасан тохиолд...
Үл хамаарах таслуурыг ашиглан автомат таслуурын салгах механизмд салгах команд өгч автомат таслуурыг салгана. /Тест товчлуур ашиглаж байгаатай адил алсаас салгах боломж олгож байна/.
Хэт ачаалал, богино холболтын ихсэх гүйдлийн үед автомат таслуурын таслах хөшүүрэг ажиллаж дундын байрлалд шилжсэн тохиолдолд АК-ийн хэвийн үед залгаатай контакт салж хэвийн үед салгаатай контакт залгагдаж хяналтын хэсэгт мэдээллийг дамжуулах зориулалттай.
ИЭК нэрийн ОПС-1 хэт хүчдэлийн хязгаарлагч /цэнэг шавхагч/ нь аянганы нэргэлтээс үүдэлтэй хүчдэлийн өсөлт, 1 болон 2 фазын богино залгаа, 1 фазын газардуулга, газартай харьцангуй багтаамжаас үүдэлтэй хүчдлийн ихсэлтийг газардуулах байгууламж руу шавхаж хэрэглэгч дээрхи хүчдэлийг шугамын зөвшөөр...
Иргэний болон үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжид хэрэглэнэ. Электрон УЗО Дифференциаль таслуур АД-12, АД-14 Зориулалт: Дифферециаль автомат АД-12, 14 нь УЗО болон ВА-47 автомат таслуудын үүргийг давхар нэгтгэн гүйцэтгэж чадахуйц боловсронгуй хамгаалан таслах төхөөрөмж юм. Дифференциаль т...
Иргэний болон үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжид хэрэглэгдэнэ. Модулийн тоног төхөөрөмжүүд Автомат таслуур ВА-47-100 Зориулалт: ВА-47-100 нь цахилгаан хэлхээг хэт хүчдэл, богино залгаанаас хамгаалах зориулалттай. Ашиглах нөхцөл: Автомат таслуур ВА-47-29М-ийг орон сууц олон нийтийн барилга ...
Иргэний болон үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжид хэрэглэгдэнэ. Хүчний хамгаалах хэргсэл. Автомат таслуур ВА-88, түүний нэмэлт төхөөрөмж Зориулалт: Автомат таслуур ВА88 нь хэвийн горимд гүйдлийг дамжуулахад ба богино холболт, хэт ачаалал, зөвшөөрөгдөөгүй хүчдлийн бууралтын үед гүйдлийг салг...

Хамтран ажилладаг компаниуд